Skip to content

Kartverket Rogaland

Kartverket Rogaland har ansvar for etablering og drift av en infrastruktur av geografisk informasjon i fylket. Vi har kontorsted i Stavanger.

Kontakt oss

Tilsette ved Kartverket Rogaland

Telefon: 32118000

Besøksadresse
Professor Olav Hanssens vei 10, 4021 Stavanger

Fakturaadresse (EHF)
9908:971040238

Postadresse
Kartverket Rogaland, Postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss

Pakker/tidsskrift
Kartverket Rogaland, Postboks 699 4003 Stavanger

Tinglysing

Alle forespørsler om tinglysing rettes direkte til

Tinglysingen i Kartverket

Telefon: 32118000

Kommunane

News

See all news articles